گردونه شانس

به ازای هر 8 میلیون تومان خرید میتوانید یکبار گردونه رو بچرخونید

بعد از ثبت و پرداخت سفارش لپ تاپ میتونی شانس خودت رو امتحان کنی

گردونه پوچ نداره،هدیه ات رو به شانس خودت بردار

هدیه ات به همراه خریدت،ارسال میشه

شانس گردونه مخصوص لپ تاپ میباشد

تعداد شانس شما : 0